DAVET

 

Değerli Katılımcılar,

 “Klinik Araştırma Projesi Yazma ve Proje Desteklerine Başvuru Eğitimi” Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (DEÜTF) Dekanlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Ulusal Klinik Araştırma Altyapı Ağı (TUCRIN) Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle, DEÜTF Araştırma Okulu Etkinlikleri kapsamında “TÜBİTAK 2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı” desteğiyle gerçekleştirilecektir.

 

Eğitimin amacı: uzmanlık/doktora eğitimini tamamlamış ya da tez aşamasında olan uzmanlık/doktora öğrencilerine ve öğretim üyelerine, bir klinik araştırma projesi hazırlama ve ulusal (TÜBİTAK, üniversite araştırma fonları vb.) ve uluslararası (Avrupa Birliği Horizon2020, National Institute of Health vb.) destek sağlayıcı kurum ve kuruluşlara başvurma konusundaki yetkinliklerini artıracak bir eğitimin verilmesidir.

 Eğitimin hedef kitlesi;

 1. Herhangi bir kurumda çalışan araştırmacı veya tezinin son aşamasındaki bir doktora/tıpta uzmanlık öğrencisi ile doktora derecesi veya tıpta uzmanlık derecesine sahip araştırmacı olmak,
 2. Tıp doktoru veya diş hekimi olmak (klinik araştırmada sorumlu araştırmacı olma niteliği nedeniyle),
 3. Eğitim etkinliğine bir proje önerisi ile katılıyor olmak,
 4. Tercihen, Klinik Araştırmalarda “İyi Klinik Uygulamaları” eğitimini almış olmak,
 5. Tercihen, sunduğu TÜBİTAK Araştırma Projesi önerisi olumsuz sonuçlanmış olmak,
 6. Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış olmak,
 7. İntihalden ceza almamış olmak.

Eğitim sonunda katılımcının;

 1. Klinik araştırmaların dünyadaki ve Türkiye’deki durumunu ve önemini kavraması,
 2. Klinik araştırmanın tasarımı ve türleri, ilaç geliştirme aşamaları konusunda bilgi sahibi olması,
 3. Bir klinik araştırma proje özeti yazabilme becerisini kazanması,
 4. Bir klinik araştırma projesinde Etik Kurul Onayı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu izni sırasında sık karşılaşılan sorunları öngörerek projesini yasal mevzuata göre hazırlaması konusunda farkındalığının olması,

Araştırıcının başlattığı bir klinik araştırma projesinde ulusal ve uluslararası fon kaynakları ve başvuru koşulları konusunda bilgi sahibi olması beklenmektedir.

 

Eğitime katılımınızı bekliyoruz.

  

Prof. Dr. Oğuz Dicle

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Yeşim Tunçok

TUCRIN Müdürü

 

 

Not 1: Eğitime alınacak katılımcı sayısının 40 kişi ile sınırlı olması nedeniyle kesin katılımcı listesi, kriterleri karşılayan katılımcılar arasından başvuru sırasına göre belirlenecektir.

 

Bu Eğitim Tubitak tarafından desteklenmektedir.